Wettelijke vermeldingen

De wettelijke vermeldingen van het Château de Bioul en hun algemene verkoopsvoorwaarden.


I. Inleiding

Deze voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds de S.Agr. Château de Bioul naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Carrefour des Entreprises de Belgique bij de Banque Carrefour des Entreprises de Belgique onder nummer 0812.246.128 en gelegen te 5537 Bioul, Place Vaxelaire 1, hierna "het Château de Bioul" genoemd, en personen die een aankoop wensen te doen via de website van Château de Bioul http://www.chateaudebioul.be, hierna "de gebruiker" genoemd.


II. Identificatie

Château de Bioul

Bioulvax sa - TVA :BE 0435 522 971

Place Vaxelaire 1 – 5537 Bioul – Belgique

Website : http://www.chateaudebioul.be

E-mail : [email protected]


III. Château de Bioul respecteert uw privacy

Elke natuurlijke of rechtspersoon die zich registreert bij het bezoeken van de website "http://www.chateaudebioul.be" als potentiële contractant van Château de Bioul geeft zijn persoonlijke gegevens door aan Château de Bioul via zijn registratie. De informatie die op deze site wordt verzameld, zal niet worden verzonden, bekendgemaakt of overgedragen, noch tegen betaling noch gratis, aan een persoon.


IV. Algemene voorschriften inzake gegevensbescherming (DGPS)

Le Château de Bioul s’engage à respecter le Règlement général européen sur la protection des données n°2016/679 (le RGPD) ainsi que la législation belge relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Vos données ne seront en aucun cas transmises à des tiers. Notre base de données sert uniquement à vous informer de nos activités et reste confidentielle.

Dans ce cadre, vous avez le droit d’accéder aux informations vous concernant, de les rectifier, de les récupérer ou encore de demander à les supprimer en adressant un courrier à l’attention du service communication du Château de Bioul par courrier postal ou par email à [email protected].

Pour consulter notre Règlement complet, veuillez cliquez ici :

V. Prijsbepalingen en -voorwaarden

Alle informatie met betrekking tot de prijs van de producten is opgenomen op het desbetreffende beschrijvingsformulier van elk van de producten. De verkoopprijs van elk product dat op de website van het Château de Bioul wordt gepresenteerd, wordt uitgedrukt in euro. De prijs is inclusief BTW (indien van toepassing).


 VI. Levering en voorwaarden

Elke bestelling die op de website www.chateaudebioul.be wordt geplaatst, wordt geleverd door de BPOST-diensten. Voor elke bestelling worden de verzendkosten volgens onderstaande tabel (inclusief BTW) in rekening gebracht. Voor bestellingen buiten België, gelieve contact op te nemen met [email protected] om de prijzen voor de eindbestemming te kennen. In het geval van retourzendingen zijn de retourkosten altijd voor rekening van de klant. De minimale afname is 25,00€.

 

Hoeveelheid 
Levering bij u thuis (BELGIË)
Levering bij het dichtstbijzijnde BPost punt (BELGIË)
1 tot 5 flessen
8 €
7 €
6 tot 12 flessen
12 €
10 €
13 tot 24 flessen
16 €
12 €
Van 25 flessen Gratis
Gratis


VII. Leveringstijden

De levertijden variëren over het algemeen tussen 1 en 6 dagen (1 tot 4 dagen voor België, 2 tot 6 dagen voor de rest van Europa) vanaf de orderbevestiging van de klant.


VIII. Verpakking en verzekering

Uw aankopen worden met de grootste zorg verpakt, met behulp van beschermende materialen. De aandacht die wij besteden aan de verpakking stelt ons in staat om de levering in de beste omstandigheden aan te bieden. De verzonden producten zijn gratis verzekerd tegen schade en diefstal gedurende de volledige duur van het transport. U moet daarom de integriteit van uw bestelling en alle artikelen die deze bevat garanderen bij ontvangst van het pakket en in aanwezigheid van de persoon die de levering doet, om zo nodig een reservering te maken. In het geval dat u twijfelt over de staat of de inhoud van de bestelling, bent u verplicht de goederen bij ontvangst te weigeren. Elk geweigerd product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de vervoerder worden geretourneerd.


IX. In geval van afwezigheid

In het geval van een levering door Bpost, wordt er een afleveringsbericht in uw mailbox achtergelaten. U heeft dan 14 werkdagen de tijd om uw pakket af te halen bij het dichtstbijzijnde postkantoor, zoals aangegeven op het afleveringsbewijs. Gelieve u daar aan te bieden in het bezit van uw identiteitskaart. Om uw pakket te volgen, klikt u op de volgende link door uw achternaam in de zoekbalk te vermelden; Track BPost - Track a package Voor alle andere vragen met betrekking tot levering, stuur ons een e-mail op [email protected]


X. Hoe plaats ik een bestelling?

De bestelling wordt door de klant geplaatst bij Château de Bioul via de website. De bestelling kan alleen worden geregistreerd op de site als de gebruiker het "formulier" volledig heeft ingevuld. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de voor de verkoop beschikbare producten. Door het plaatsen van een online bestelling geeft de klant uitdrukkelijk te kennen dat hij/zij een verkoopovereenkomst wenst af te sluiten met Château de Bioul en dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. De klant wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de bevestiging van deze bestelling, hierna bevestigingsmail genoemd, die de voorwaarden van de bestelling samenvat. Château de Bioul verbindt zich ertoe de op de website ontvangen bestellingen slechts uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare productvoorraden. Indien het product niet beschikbaar is, verbindt Château de Bioul zich ertoe de klant zo snel mogelijk te informeren. Het verkoopcontract tussen Château de Bioul enerzijds en de klant anderzijds, komt dus tot stand op het moment van aanvaarding van de bestelling door Château de Bioul. Voor andere vragen over het bestelproces hoeft de klant alleen maar een e-mail te sturen naar [email protected].


XI. Wijze van betaling

Zodra de bestelling via het formulier is ontvangen, wordt een uitnodiging tot betaling per e-mail verstuurd. Om de bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en de beste service te bieden, nodigt Château de Bioul de klant uit om de aankoopprijs te betalen op het moment van de bevestiging van de bestelling via deze e-mail (betaling binnen 30 kalenderdagen).

Veuillez noter que, pour un paiement via votre carte de crédit, celle-ci sera immédiatement débitée au moment de la transaction.

XII. Politique de retour

Un délai de 14 jours est accordé pour le retour de la marchandise en cas de non-conformité de celle-ci.

XII. Controleur van de verwerking

Elk verzoek of vraag met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de site kan aan ons worden gericht op het op de site vermelde postadres, alsook per e-mail op [email protected].


XIV. Durée

Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele duur van de online diensten die door Château de Bioul worden aangeboden.


XIV. Overige

Fotocredits : Grégoire Élodie

Deze website is uitsluitend voorbehouden voor volwassenen die alcoholische dranken mogen gebruiken. Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor uw gezondheid. Met mate te consumeren.


XV. Intellectueel Eigendom

De Site en de onderdelen ervan kunnen vertrouwelijke informatie of informatie bevatten die beschermd wordt door de wetgeving inzake intellectuele eigendom of enige andere toepasselijke wetgeving. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud exclusief eigendom van CHÂTEAU DE BIOUL. Het is de gebruiker verboden om een afgeleid werk te kopiëren, te wijzigen, te creëren, te assembleren, te ontbinden, toe te wijzen, in sublicentie te geven of over te dragen op enigerlei wijze enig deel van de inhoud of de site, behalve voor persoonlijk gebruik.


© Vignoble du Château de Bioul